Anfahrt


امشب در ســر شـوری دارم            امشب در دل نوری دارم

باز امشــب در اوج آسمـــانم            رازی باشد با ستارگـانم ...

امشب یکسر شوق و شورم            از این عالـــم گویی دورم

از شادی پـــر گیـــرم که رسم بــه فلــک         سرود هستی خوانم در بر حور و ملک

در آسمانهـــــا غوغـــــا فکنـم           سبو بریزم ساغر شکنم

امشب یکسر شوق و شورم           از این عالــم گویـــی دورم

با ماه و پروین سخنــی گویم           وز روی مه خود اثری جویم

جــــان یابــــم زیــــن شبهــــــا

ماه و زهره را به طرب آرم     از خود بیخبرم زشعف دارم      نغمه ای بر لبهــــا

امشب یکسر شوق و شورم       از این عالــــم گویـــــــی دورم


کد موسیقی در نایت اسکین مه سعید جان و صمیم جان را مپالام